برنامه کامل مسابقات جام باشگاه های آسیا--آ.اف.ث.پرسپولیس

برنامه کامل مسابقات جام باشگاه های آسیا

گروه A:
الهلال عربستان،پاختاكور ازبكستان ،الاهلي امارات و صبا قم

*سه شنبه 20/12/87
الهلال - صبا قم؛ فهد –رياض
الاهلي - پاختاكور؛ الرشيد-دبي

*سه شنبه27/12/87
صبا قم - الاهلي؛ يادگار امام-قم
پاختاكور - الهلال ؛ پاختاكور-تاشكند

*سه شنبه 18/1/88
صبا قم - پاختاكور؛يادگار امام-قم
الهلال - الاهلي؛ فهد –رياض

*چهارشنبه 2/2/88
پاختاكور - صبا قم؛ پاختاكور-تاشكند
الاهلي - الهلال؛ الرشيد –دبي

*چهارشنبه:16/2/88
صبا قم - الهلال؛ يادگار امام-قم
پاختاكور - الاهلي؛ پاختاكور -تاشكند

*چهارشنبه 30/2/88
الهلال - پاختاكور؛ فهد الرياض
الاهلي - صبا قم؛ الرشيد دبي

گروه B:
پرسپوليس -الشباب عربستان-الغرافه قطر-دمپو هند يا الشارجه امارات

*سه شنبه 20/12/87
پرسپوليس - دمپو هند يا الشارجه امارات؛ آزادي-تهران
الغرافه قطر - الشباب عربستان؛ الغرافه دوحه

*سه شنبه27/12/87
دمپو هند يا الشارجه امارات - الغرافه قطر
الشباب عربستان -پرسپوليس؛ الفهد

*چهارشنبه 19/1/88
دمپو هند يا الشارجه امارات؛ الشباب عربستان
پرسپوليس - الغرافه؛ آزادي-تهران

*سه شنبه 1/2/88
الشباب عربستان- دمپو هند يا الشارجه امارات؛ فهد الرياض
الغرافه - پرسپوليس ؛الغرافه دوحه

*چهارشنبه 16/2/88
دمپو هند يا الشارجه امارات - پرسپوليس
الشباب عربستان - الغرافه قطر؛ فهد الرياض

*چهارشنبه 30/2/88
پرسپوليس - الشباب؛ آزادي-تهران
الغرافه- دمپو هند يا الشارجه امارات؛ الغرافه

گروه C
الجزيره امارات – استقلال ايران – الاتحاد عربستان – ام صلال قطر

*چهارشنبه 21 اسفند 87
الجزيره – ام صلال؛ محمدبن زايد ابوظبي
الاتحاد – استقلال؛ پرنس عبداله جده

*چهارشنبه 28 اسفند 87
ام صلال – الاتحاد ؛ ام صلال دوحه
استقلال – الجزيره؛ آزادي تهران

*سه شنبه 18 فروردين 88
ام صلال – استقلال؛ ام صلال دوحه
الجزيره – الاتحاد ؛محمدبن زايد ابوظبي

*چهارشنبه 2 ارديبهشت 88
استقلال – ام صلال؛ آزادي تهران
الاتحاد – الجزيره؛ پرنس عبداله جده

*سه شنبه 15 ارديبهشت
ام صلال – الجزيره؛ ام صلال دوحه
استقلال – الاتحاد؛ آزادي تهران

*سه شنبه 29 ارديبهشت 88
الجزيره – استقلال ؛ محمدبن زايد ابوظبي
الاتحاد – ام صلال؛ پرنس عبدالله جده

گروه D
بنيادكار ازبكستان - الشباب امارات – سپاهان ايران – الاتفاق عربستان

*چهارشنبه 21 اسفند 87
بنيادكار – الاتفاق؛ جار تاشكند
فولاد سپاهان - الشباب؛ نقش جهان اصفهان

*چهارشنبه 28 اسفند 87
الاتفاق – فولاد سپاهان؛ پرنس محمد دمام
الشباب امارات - بنيادكار آل مكتوم دوبي

*چهارشنبه 19 فروردين 88
الاتفاق – الشباب، پرنس محمد دمام
بنيادكار – فولاد سپاهان؛ جار تاشكند

*سه شنبه اول ارديبهشت 88
الشباب – الاتفاق؛ آل مكتوم دوبي
فولاد سپاهان – بنياد كار؛ نقش جهان اصفهان

*سه شنبه 15 ارديبهشت
الاتفاق – بنيادكار؛ پرنس محمد دمام
الشباب – فولاد سپاهان؛ آل مكتوم دوبي

*سه شنبه 29 ارديبهشت 88
بنياد كار – الشباب؛ جار تاشكند
فولاد سپاهان – اتفاق؛ نقش جهان اصفهان
گفتني است طبق اعلام قبلي قرار است ديدارهاي سپاهان در ورزشگاه فولادشهر برگزار شود اما در برنامه اعلام شده از سوي فدراسيون فوتبال ورزشگاه نقش جهان به عنوان محل ديدارهاي سپاهان معرفي شده است.

 

جای کد لینک باکس